Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kömlődi Különleges Gyermekotthon Ápolónő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2853 Kömlőd, Szabadság utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 6-18 éves gyermekek egészségügyi felügyelete. Háziorvoshoz, szakrendelésre kísérése. Gyógyszerek felügyelete, adagolása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bérpótlékok: szociális, egészségügyi az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Középfokú képesítés, Egészségügyi végzettség,
  •         Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándorné Sipos Linda nyújt, a 06-70/6838434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2853 Kömlőd, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-63/2022áK, valamint a munkakör megnevezését: Ápolónő.

vagy

  •         Elektronikus úton Sándorné Sipos Linda részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 16.