Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Komáromi Gyermekotthon Nevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Csillag ltp. 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermekvédelmi gondoskodásban élő 3-21 éves gyermekek, és fiatal felnőttek nevelése, életük szervezése, irányítása. Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a gyermekvédelmi gyámokkal, gyermekek szüleivel, iskoláival illetve munkahelyeivel. A jogszabályokban előírt adminisztrációs feladatok ellátása. A munkavégzés a hétvégéket és az ünnepnapokat is érintheti.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus bértábla + ágazati szakmai bérpótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus; szociális munkás, szociálpedagógus vagy pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus,
  •       Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyásné Vaszkó Zsuzsanna nyújt, a 06-70/3347006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2900 Komárom, Csillag ltp. 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:91103-A/17-73/2022nK, valamint a munkakör megnevezését: Nevelő.

vagy

  •       Elektronikus úton Gulyásné Vaszkó Zsuzsanna részére a  E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 16.