Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet KEM Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Személyi anyagok kezelése. Új munkatárs felvétele, besorolás, illetmény megállapítás, iratanyag elkészítése a KIRA illetmény számfejtő rendszerben. Havi beosztások és jelenléti ívek ellenőrzése, adatrögzítések: mozgóbér, távollétek. Kapcsolattartás a MÁK számfejtőivel. Számfejtett illetmények ellenőrzése, jegyzékek postázása. KSH munkaügyi statisztikák rögzítése. GYVSZIA munkaügyi modul kezelése. Számfejtéshez szükséges nyilatkozatok bekérése, igazolások kiállítása. Jogviszony megszüntetés. Rendszeres és ad hoc adatszolgáltatások elkészítésében közreműködik.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet szerinti szociális ágazati pótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Középiskola/gimnázium,
  •         Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         bérügyintéző, TB ügyintéző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis György intézményvezető nyújt, a 06-70/3347072-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-60/2022mü , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

vagy

  •         Elektronikus úton Kocsis György részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 13.