Az örökbefogadás célja

Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó, valamint annak rokona és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesítsen, és elsősorban az olyan kiskorú családi nevelését biztosítsa, akinek a szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek.

Ki fogadhat örökbe?

Örökbefogadó csak az a huszonötödik életévét betöltött teljesen cselekvőképes nagykorú személy lehet, aki örökbefogadási tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett és személyisége, valamint körülményei alapján - a gyámhivatal örökbefogadás előtti eljárása során hozott határozat értelmében - alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb. Házasságban élő örökbefogadó személyek esetében a fiatalabb házastárs életkorát kell alapul venni.

Közös gyermekként (házastársak) történő örökbefogadás esetén a fentiekben meghatározott életkornak és korkülönbségnek az egyik örökbefogadó tekintetében kell fennállnia. Ha testvéreket fogadnak örökbe, az idősebb gyermek életkorát kell alapul venni.

Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyeleti jog megszüntetését vagy a közügyek gyakorlásától eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.

Az örökbefogadás céljára tekintettel a gyámhivatal a gyermek érdekében elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást engedélyezi. Az élettársi kapcsolatban élőket a törvény egyedülállónak tekinti, csak egyikőjük fogadhat örökbe.

Ki fogadható örökbe?

Örökbe fogadható az a kiskorú személy:

  • akinek az örökbefogadásához a vérszerinti szülők hozzájárultak (gyámhivatalban)
  • akiről a szülők jogerős lemondó nyilatkozattal a gyámhivatalban lemondtak,
  • akinek a szüleit a bíróság megfosztotta szülői jogaitól,
  • akinek szülei ismeretlenek,
  • akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátor) helyeztek el, feltéve, hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik,
  • akinek a szülei elhunytak,
  • aki nevelésben van, és a gyámhivatal örökbe fogadhatónak nyilvánította

Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe.

Az örökbefogadás joghatásai

Az örökbefogadott mind az örökbefogadóval, mind annak rokonaival szemben az örökbefogadó gyermekének a jogállásába lép. Az örökbe fogadott gyermek az örökbefogadó családi nevét viseli. Az örökbefogadás kihat az örökbefogadott leszármazottaira is.

Az örökbefogadás formái

Aszerint, hogy kik között jön létre az örökbefogadás, megkülönböztetünk egyfelől családon belüli, rokoni örökbefogadást, másfelől idegen gyermekre irányuló örökbefogadást. Aszerint, hogy a vér szerinti szülő (szülők) és az örökbe fogadó szülő (szülők) ismerik-e egymást vagy sem, megkülönböztetünk nyílt és titkos örökbefogadást.

Titkos a gyámság alatt álló, nevelésbe vett, örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vér szerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri, ide értve az inkubátorba helyezést is. A titkosság azt jelenti, hogy a szülő az örökbefogadásról nem kap értesítést, és azt fellebbezéssel, sem egyéb módon nem támadhatja meg.

Nyílt örökbefogadás esetében az örökbe fogadó szülő(k) és a vér szerinti szülő(k) ismerik egymást, az eljárást lefolytató gyámhivatal az örökbefogadót, az örökbe fogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt együttesen, tárgyalás keretében köteles meghallgatni. A nyílt örökbefogadás csak közvetítő szervezet közreműködésével történhet. Ilyen közvetítő szervezet a szakszolgálatunk is.

Rokoni, házastársi örökbefogadás esetén a gyámhivatal felkérésére a szakszolgálat elvégzi a környezettanulmányt, a pszichológiai vizsgálatot és tanácsadást. Ebben az esetben a tanfolyam elvégzése nem kötelező.

A várakozási időről

A jelentkezés időpontja az irányadó az örökbefogadásra várakozók sorrendjébe történő besorolásnál.

Az örökbefogadási tanácsadó a várakozási idő alatt félévente felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozóval és tájékoztatja kérelme teljesülésének esélyeiről.

A várakozási időt / éveket nehéz megbecsülni, ez attól függ, hogy a jelentkezők milyen életkorú, származású, egészségi állapotú gyermek örökbefogadását vállalják. A törvény egyértelműen a házastársi örökbefogadásokat helyezi előtérbe, ezért az egyedülálló jelentkezőknek hosszabb várakozási időre kell számítania.

Tájékoztató az utánkövetésekről

Belföldi örökbefogadás esetén az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a Szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

Az  örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő  hat hónapon belül, majd másfél év múlva, az örökbefogadó együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakembereivel. az egy éven túli utánkövetés az örökbefogadók kérelmére lehetséges.

 

Elérhetőségek/időpont egyeztetés

Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. III. emelet

Telefon: 06-34/311-744 Fax: 06-34/783-885
e-mail: 

Örökbefogadási tanácsadó:
Tatai-Szűcs János
Telefon: 06-20/535-4098
email: 

Pszichológus:
Nagyné Viszmeg Éva
Telefon: 06-70/334-7122
email: